İnsan Kaynakları

İşe Alım Yönetimi

HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkez  değerleriyle örtüşen özelliklerine sahip olunmasıdır.

Kurumuna ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun iş temposunda mükemmelliği ön plana çıkararak çalışabilmek ve yeniliğe hizmet eden fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan kaynağı ihtiyacımız, ağırlıklı olarak İnternet üzerinden yapılan başvurular veya hastanelerimize yapılan elden başvurular aracılığıyla karşılanmaktadır.

İşe alım değerlendirmelerinde, pozisyonun gerekliliğine göre yetkinlik bazlı iş görüşmeleri yapılmaktadır.

İşe Alımda Aranılan Özellikler

Asgari Eğitim Düzeyi: Görev alacağı pozisyona göre değişmektedir. Çoğunlukla üniversite mezunu adaylar tercih edilmektedir.
Deneyim: Alınacak göreve göre değişmektedir. Deneyimli çalışan alımlarının yanı sıra yeni mezun deneyimsiz çalışan alımları da gerçekleşmektedir.
Sosyal Özellikler: HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi’nin  şirket kültürüne ve çalışan profiline uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.

Ücret Yönetimi

HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi bünyesinde çalışanların deneyim, öğrenim ve ilgili pozisyona göre oluşturulmuş, hastane özeline göre hazırlanmış ücret sistemi uygulanmaktadır. Ücretler 12 net maaş üzerinden ödenir. Ücret artışları yılda bir kez ve Ocak ayında kurumun ticari performansı, enflasyon, piyasa ücret verileri ve hedeflediğimiz konumlanma ile çalışanın ücret sistemi içerisindeki düzeyi ve performansı dikkate alınarak yapılır.

Ücret Dışı Uygulamalar

  • Yemek
  • Pozisyona bağlı diğer ek menfaatler

Eğitim Yönetimi

  • Çalışanlarımıza hedeflerini, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak onların öğrenme, eğitim ve gelişim taleplerini destekliyoruz.
  • Amacımız, organizasyon olarak sürekli gelişmek ve öğrenme kültürünün herkesçe benimsendiği yapımızı korumak.
  • Eğitimlerimizi hem şirket içi kaynaklarımızı kullanarak hem de eğitim firmaları aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.